Thai TH English EN
Brand

SV BIOTECH

SV BIOTECH แบรนด์ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชออร์แกนิค (Organic Plant Protection) 

About Brand

SV BIOTECH

เราคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งาน และผู้บริโภคตั้งแต่ต้นน้ำ เพื่อให้ผู้บริโภคปลายน้ำได้รับผลิตภัณฑ์ หรือผลิตผลที่สะอาด ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ อีกทั้งยังช่วยให้เกษตรกรต้นน้ำได้มีผลผลิตที่ดี เข้าถึงการทำเกษตรแบบออร์แกนิคได้ทุกคน ในราคาที่จับต้องได้   โดยเรามีเภสัชกรพืช (Farmacist) เป็นผู้ให้คำปรึกษาและให้ยาในการป้องกัน โรคพืชและแมลงศัตรู ทำให้คุณไม่เสียเวลา เสียโอกาส ในการต่อยอดธุรกิจของคุณ
หมวดหมู่ย่อย
ตัวกรองการค้นหา
ประเภทพืช
Featured
ราคา