Thai TH English EN

Smart farming E-commerce
we offer you only the best thing

Smart farming
E-commerce
we offer you only
the best thing

grotech – Smart farming
assistant (ผู้ช่วยการทำเกษตรให้เป็นเรื่องง่าย)

หากพูดถึง “เกษตรกร” ทุกคนมักมีภาพในความคิดที่เชื่อมโยงกับความยาก ความเหนื่อย และความลำบาก แต่นั่นคือเกษตรกรรมแบบดั่งเดิม 

ลืมภาพเหล่านั้นไปได้เลย…เพราะเราเชื่อว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการทำการเกษตรจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างผลผลิตได้อย่างมหาศาลที่มาพร้อมกับต้นทุนที่ต่ำลง

และนี่คือการเกษตรยุคใหม่ที่จะมาเปลี่ยนความยากลำบากของเกษตรกร ให้อาชีพนี้เป็นอาชีพในฝันของใครหลายคน

ทำไมต้อง grotech

To make high profit farming really easy

ด้วยความมุ่งมั่นของเราที่อยากให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้น เราตั้งใจที่จะทำให้การทำเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นเรื่องง่าย หมายความว่าเกษตรกรจะสามารถเพิ่มผลผลิตได้ในขณะที่มีต้นทุนที่ต่ำลงได้แบบง่ายดาย

To make all farmers truly & sustainably happy​

สุดท้ายแล้ว “เกษตรกร” คือผู้ผลิตปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์ นั่นคือ “อาหาร” และการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการและผลิตสิ่งที่ดีจึงเป็นเรื่องสำคัญ

grotech ไม่เคยมองข้ามความสำคัญของอาชีพนี้
จึงเป็นเหตุผลว่าความใฝ่ฝันสูงสุดของเราคือ “ทำให้เกษตรกรมีความสุขอย่างแท้จริงและยั่งยืน”

ทำไมต้อง grotech

To make high profit farming really easy

ด้วยความมุ่งมั่นของเราที่อยากให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้น เราตั้งใจที่จะทำให้การทำเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นเรื่องง่าย หมายความว่าเกษตรกรจะสามารถเพิ่มผลผลิตได้ในขณะที่มีต้นทุนที่ต่ำลงได้แบบง่ายดาย

To make high profit farming really easy

สุดท้ายแล้ว “เกษตรกร” คือผู้ผลิตปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย์ นั่นคือ “อาหาร” และการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการและผลิตสิ่งที่ดีจึงเป็นเรื่องสำคัญ
grotech ไม่เคยมองข้ามความสำคัญของอาชีพนี้ จึงเป็นเหตุผลว่าความใฝ่ฝันสูงสุดของเราคือ “ทำให้เกษตรกรมีความสุขอย่างแท้จริงและยั่งยืน”

Smart Farming E-commerce (รวมสินค้าเกษตรออร์แกนิก)

Online Farmer’s Assistant
(ผู้ช่วยเกษตรกรออนไลน์)

ปัจจุบัน grotech พัฒนาตนเองมาเป็น Online Farmers Assistant หรือ ผู้ช่วยเกษตรกรออนไลน์
ซึ่งสิ่งที่ทางบริษัทพัฒนาและให้บริการลูกค้า ในเบื้องต้นมีดังนี้

หาคำตอบของปัญหาพืช

ตอบโจทย์ทุกปัญหาเกษตรที่พบเจอ
ที่นี่ที่เดียวได้คำตอบแน่นอน

สินค้าเกษตร ปลอดภัย ไว้ใจได้

จำหน่ายปัจจัยผลิตที่จำเป็นต่อพืชทั้งหมด
ในการเพาะปลูกพืชปลอดภัย ไร้สารเคมี

แหล่งความรู้คู่เกษตร

แหล่งรวมความรู้ด้านการเกษตรทั้งหมด
ที่มีประโยชน์ในการช่วยตัดสินใจ

Online Farmer’s Assistant (ผู้ช่วยเกษตรกรออนไลน์)

Smart Farming E-commerce (รวมสินค้าเกษตรออร์แกนิก)

ปัจจุบัน grotech พัฒนาตนเองมาเป็น Online Farmers Assistant หรือ ผู้ช่วยเกษตรกรออนไลน์ ซึ่งสิ่งที่ทางบริษัทพัฒนาและให้บริการลูกค้า ในเบื้องต้นมีดังนี้

หาคำตอบของปัญหาพืช

ตอบโจทย์ทุกปัญหาเกษตรที่พบเจอ ที่นี่ที่เดียวได้คำตอบแน่นอน

สินค้าเกษตร ปลอดภัย ไว้ใจได้

จำหน่ายปัจจัยผลิตที่จำเป็นต่อพืชทั้งหมด ในการเพาะปลูกพืชปลอดภัย ไร้สารเคมี

แหล่งความรู้คู่เกษตร

องค์ความรู้ด้านการเกษตรทั้งหมด
ที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจ

Mitdanai Sathavonmanee

CEO : SVGROUP

เรามุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบ
องค์ความรู้ทั้งหมดที่เรามีให้กับเกษตรกรทุกท่าน
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้การเพาะปลูกของทุกท่าน
ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงในเป้าหมาย
ของการเพาะปลูกแต่ละท่าน เพื่อตอบโจทย์ Vision
ของบริษัทเราครับ

เรามุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการส่งมอบ องค์ความรู้ทั้งหมดที่เรามีให้กับ
เกษตรกรทุกท่าน สามารถนำไปประยุกต์ใช้
ให้การเพาะปลูกของทุกท่าน
ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงในเป้าหมาย
ของการเพาะปลูกแต่ละท่าน เพื่อตอบโจทย์
Vision ของบริษัทเราครับ

เราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย
ให้เกษตรกรมีความสุขอย่างแท้จริงและยั่งยืน​

เราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการ
ช่วยให้เกษตรกรมีความสุขอย่าง
แท้จริงและยั่งยืน

รู้เรื่องเกษตรดีๆก่อนใคร

กรอกอีเมลล์ของคุณเพื่อรับความรู้ ข่าวสาร และข้อเสนอพิเศษจากเรา