Thai TH English EN
ภาพปกบทความแตงโมปลอดสารพิษ

ปลูกแตงโมปลอดสารพิษ ผลสวย รสชาติดี ทำได้จริงหรือ?

แตงโมเป็นผลไม้ยอดนิยมที่คนไทยชื่นชอบรับประทาน เนื่องจากมีรสหวาน ทานแล้วสดชื่น สามารถนำมาทำน้ำหรือทานแบบเป็นผลไม้ก็ได้ ด้วยความนิยมเช่นนี้ ทำให้มีเกษตรกรจำนวนมากเลือกปลูกแตงโมเป็นอาชีพ แต่เมื่อต้องการเร่งผลผลิตให้ได้ในปริมาณที่มากก็มักจะเลือกใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช ซึ่งถ้าหากใช้ในปริมาณไม่เหมาะสมหรือใช้งานด้วยวิธีไม่ถูกต้องก็มักจะเป็นอันตรายต่อทั้งตัวผู้ใช้ ต่อสิ่งแวดล้อม และกลายเป็นสารตกค้างบนแตงโมได้

แตงโมปลอดสารพิษ

จะดีกว่าไหม? ถ้าหากปรับเปลี่ยนมาใช้วิธีการปลูกแตงโมที่ปลอดภัยด้วยวิธีการปลูกแตงโมปลอดสารพิษ แถมยังให้ผลผลิตสวยและรสชาติก็ยังอร่อยอีก นั่นคือ การปลูกแตงโมด้วยระบบการปลูกพืชหมุนเวียนตามแนวทางการทำการเกษตรแบบอินทรีย์

การปลูกแตงโมด้วยระบบพืชหมุนเวียน

อย่างที่ทราบกันดีว่า การทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว มีความเสี่ยงกับดินฟ้าอากาศผันแปร ผลผลิตที่ได้รับไม่คุ้มทุนหรือมีความเสี่ยงด้านการตลาด จึงส่งผลกระทบต่อรายได้ที่ทำให้ไม่มั่นคงต่อการยังชีพ อีกทั้งยังเกิดการระบาดของโรคและแมลงได้ง่าย ดังนั้น หากเกษตรกรท่านใดต้องการปลูกแตงโมแบบมีคุณภาพการเลือกปลูกแตงโมด้วยระบบพืชหมุนเวียน ซึ่งเป็นวิธีการปลูกพืชที่ช่วยประหยัดต้นทุน ลดเรื่องศัตรูพืช และช่วยเหลือเกษตรในเรื่องของรายได้ที่อาจขาดหายไปในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูหลักในการทำการเกษตรหลักของตนเอง

ปลูกแตงโมปลอดสารพิษ

อย่างการปลูกแตงโมเองก็เป็นพืชหมุนเวียนที่เหมาะสำหรับชาวนาที่ไม่สามารถปลูกข้าวได้ในช่วงหน้าแล้ง โดยแตงโมเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ในดินแทบทุกชนิด จึงเหมาะจะปลูกเป็นพืชหมุนเวียนแทนข้าว นอกจากนี้การปลูกแตงโมยังเป็นพืชที่ช่วยในการปรับปรุงบำรุงให้ดินดีมีคุณภาพ ช่วยตัดวงจรศัตรูพืชให้หมดไปหรือลดน้อยลง มีผลผลิตหมุนเวียนสู่ตลาด ช่วยลดต้นทุนการผลิตในการใช้ปุ๋ยในการปลูกพืชครั้งต่อไป และช่วยให้มีรายได้ต่อเนื่องให้เกษตรกร โดยเฉพาะชาวนามีการยังชีพที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นด้วย

วิธีการปลูกแตงโมปลอดสารพิษ

สำหรับวิธีการปลูกแตงโมแบบปลอดสารพิษ มีขั้นตอนไม่ได้มากอย่างที่คิด ซึ่งเกษตรกรสามารถทำตามได้ในขั้นตอน ดังนี้

  1. ทำความเข้าใจธรรมชาติของแตงโม

แตงโมเป็นพืชที่สามารถโตได้ในดินแทบทุกชนิด แต่ต้องไม่มีน้ำขัง แตงโมชอบดินร่วนปนทราย ชอบอากาศแห้งและอุณหภูมิสูง ถ้าปริมาณน้ำฝนสูง และความชื้นสูงจะสร้างความเสียหายให้กับแตงโมได้มาก และถ้าปลูกในที่ที่ฝนซุก จะทำให้เป็นโรคทางใบง่าย ฤดูที่เหมาะสำหรับปลูกแตงโมมากที่สุด คือ ฤดูหนาวตอนปลาย โดยอยู่ในช่วงประมาณกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน โดยแปลงต้องรับแสงแดดเต็มที่ตลอดทั้งวัน

วิธีการปลูกแตงโมปลอดสารพิษ
  1. การเตรียมดิน

แตงโมสามารถปลูกในแปลงได้หลังเก็บเกี่ยว ให้ทำการไถดินด้วยการจัดการไถพลิกดินให้พื้นที่เป็นสันร่องสูง 1 คืบ หรือ 30 เซนติเมตร กว้าง 1 เมตร ระหว่างสันร่องห่างกัน 3 เมตร แล้วตากไว้ 1 อาทิตย์ เพื่อกำจัดวัชพืช โรคและแมลง หลังจากนั้นไถดินผสมปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก แล้วปรับดินให้เสมอกัน แล้วรองพื้นด้วยปุ๋ยคอกที่เตรียมไว้พอประมาณ

  1. การเตรียมปลูก

สำหรับวิธีการปลูก ให้ขุดดินเป็นหลุมปลูกกว้างและลึกพอประมาณ นำต้นกล้าพันธุ์แตงโมลงปลูกเกลี่ยดินกลบ แต่ละหลุมปลูก จะมีระยะห่างกัน 30 เซนติเมตร รอประมาณ 3 วัน จะเกิดใบเลี้ยงคู่งอกขึ้นมา จนต้นกล้าอายุ 7 วัน ก็เริ่มฉีดน้ำหมักจุลินทรีย์ไล่แมลงเพื่อป้องกันได้ทันที

  1. การให้น้ำ

แม้ว่าแตงโมจะเป็นพืชที่ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ โดยเฉพาะความแห้งแล้ง แต่การที่แตงโมขาดน้ำ แม้ว่าแตงโมจะไม่ตาย แต่ก็ทำให้ชะงักการเจริญเติบโต ดังนั้น เพื่อความสะดวก ให้ติดตั้งระบบการให้น้ำด้วยระบบน้ำหยด โดยต้นแตงโมขนาดเล็กได้ให้น้ำวันละครั้งนาน 30 นาที และระยะก่อนเก็บผล 7-10 วัน ได้ให้น้ำทุกวัน แต่ละครั้งนาน 2 ชั่วโมง เพื่อให้ได้ผลแตงโมคุณภาพมากที่สุด

  1. การคลุมดิน

เมื่อเถาแตงโมเจริญได้นิดหน่อยควรคลุมดินด้วยฟาง เพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดินและ เพื่อให้แตงโมจะได้ไม่ชะงักการเจริญเติบโต เพราะสามารถดูดน้ำและแร่ธาตุได้ตลอดเวลา ป้องกันผิวดินอับ จะทำให้ด้านล่างขาดออกซิเจน ทำให้รากแตงไม่เจริญเติบโต อีกทั้งช่วยป้องกันไม่ให้ดินร้อนจัดเกินไป และจะทำให้วัชพืชขึ้นได้ยาก เพราะขาดแสงหากวัชพืชขึ้นมาบังใบแตงไป

การคลุมดินแตงโมปลอดสารพิษ
  1. การดูแลขณะแตงโมกำลังเจริญเติบโต

ในช่วงที่แตงโมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ควรเอาฟางรองใต้ผลให้หนาพอควร เพื่อไม่ให้ผลสัมผัสกับดินโดยตรง นอกจากนี้ ควรกลับผลแตงโมด้านที่ไม่โดนแสงแดดให้ขึ้นมาถูกแสงในเวลาช่วง 10 วัน ก่อนการเก็บเกี่ยว จะทำให้ผลแตงโมมีความหวานดีขึ้นและมีสีสม่ำเสมอ และควรดูแลด้วยการใช้สารชีวภาพซึ่งไม่อันตรายเหมือนกับสารเคมี ในการกำจัดศัตรูพืช และป้องกันโรคร่วมด้วย

  1. การเก็บเกี่ยว

ให้นำมีดคมหรือกรรไกรสำหรับทำสวนตัดที่ก้านขั้วผล หรือใช้หัวแม่มือกับนิ้วชี้จับจิกที่ก้านขั้วผลบิดให้ขาด โดยแตงโมที่เพิ่งเก็บเกี่ยวมาใหม่ๆ จะอยู่ได้ประมาณ 10 วันหลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว

เก็บเกี่ยวแตงโมปลอดสารพิษ

สรุป

แตงโมเป็นพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสำหรับการปลูกเป็นพืชหมุนเวียนในแปลงนา เพราะดูและไม่ยาก สามารถดูแลได้ด้วยวิถีการทำเกษตรแบบอินทรีย์ ปลอดสารพิษ และไม่ต้องใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชแม้แต่น้อย แต่สิ่งที่ต้องระวังเพิ่มเติมคือโรคเชื้อราน้ำค้าง และโรคราแป้ง จะเป็นปัญหากับแตงโม ส่วนตัวด้วงเต่าแตงจะทำให้เกิดแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคเหี่ยวในพืช ดังนั้นต้องคอยดูแลให้ดีด้วยการใช้สารชีวภาพในการกำจัดศัตรูพืชตั้งแต่เริ่มต้นปลูกไปจนถึงระยะเก็บเกี่ยว

Add LINE friend
เพื่อปรึกษาโรคพืชฟรี!

เพิ่มเพื่อน

บทความยอดนิยม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง