การปลูกพริกให้ดกที่ใครๆ ก็ทำได้

ภาพปกบทความการปลูกพริกให้ดก

วิธีการปลูกพริกให้ดก ผลิดอกออกผลเต็มที่ ที่ใครๆ ก็ทำตามได้ง่ายๆ กับเทคนิคการปลูกทั้งสำหรับสวนครัวและแปลงใหญ่ รวมถึงวิธีป้องกันโรคและศัตรูพืช

วิธีกำจัดหนอนกินใบให้ราบไม่พึ่งสารเคมี ด้วยไส้เดือนฝอย

ภาพปกบทความวิธีกำจัดหนอนกินใบ

หนอนกินใบศัตรูร้ายของพืชผัก มาดู ‘วิธีการกำจัดหนอนกินใบ’ แบบไม่ใช้สารเคมี ปลอภัยต่อผู้ใช้ และผู้บริโภค ด้วยสมุนไพร ชีวภัณฑ์ และไส้เดือนฝอย

Digital farming กับอนาคตเกษตรไทย

ภาพปกบทความ digital farming

Digital farming คือ การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้งานในการทำเกษตรกรรม เช่น เก็บเกี่ยวผลผลิต, GPS ทำแผนที่การเก็บเกี่ยว, นำข้อมูลมาใช้ดูประสิทธิผลผลิต